EKSPERTER I DIGITAL BOGFØRING

Bonus til medarbejderne - her er alt hvad du skal vide

Bonusser

En kontant bonus til medarbejderne er en attraktiv del af lønpakken. Og så længe bonussen ikke giver en ulovlig forskelsbehandling, er der meget vide rammer for, hvordan bonussen udformes, og hvor stort et beløb bonussen må være på. Læs med, og få alt at vide om reglerne for medarbejderbonus i 2023.

Bonus!

Bare smag på ordet. Det udløser næsten de samme følelser som ”gevinst”.

Derfor er bonus til medarbejderne mange steder en attraktiv del af lønpakken, som udbetales efter faste regler.

Men en bonus kan også sagtens være noget, som du giver medarbejdere, der har gjort et ekstra godt stykke arbejde. Eller som udbetales ved bestemte lejligheder.

Hvilke former for medarbejderbonus findes der?

For i praksis er der ingen regler for, hvorfor eller hvornår du udbetaler bonus til medarbejderne. Så længe den udbetalte bonus ikke skaber en ulovlig forskelsbehandling, har du frit spil for, hvilke bonusser du giver dine medarbejdere – og hvilke regler, der gælder for dem.

Grundlæggende set findes der to forskellige typer af medarbejderbonus:

  • Engangsordninger
  • Løbende bonusordninger

Engangsordninger

Engangsordninger er særlige bonusser, som udbetales f.eks. ved en ekstraordinær indsats eller i forbindelse med bestemte begivenheder. Således kan du vælge at give:

  • Tiltrædelsesbonus – bruges f.eks. til at lokke nye medarbejdere til.
  • Fastholdelsesbonus – bruges typisk til at fastholde nøglemedarbejdere.
  • Jubilæumsbonus – når medarbejderen f.eks. har været ansat i 10, 20 eller 30 år.
  • Bonus ved runde fødselsdage – når medarbejderen f.eks. bliver 40, 50 eller 60.
  • Bonus til fratrådte medarbejdere – hvis du har behov for at reducere medarbejderstaben.

Fælles for engangsbonusordningerne er, at de kun udbetales én gang i forbindelse med en særlig begivenhed. Hvor høj bonussen er, bestemmer du selv. Men skal du undgå at skabe splid i medarbejderstaben, er det en god ide at definere både vilkårene og bonussens størrelse en gang for alle for hver enkelt engangsbonus.

Det er vigtigt du finder en bogholder, som kan bogføre korrekt

– Det kan vi hos Retio by Zignifikant

Løbende bonusordninger

Løbende bonusordninger er typisk opbygget som præstationsordninger. Her udbetales der en bonus baseret på det resultat, som medarbejderen har skabt for virksomheden.

Her sker udbetalingen ud fra et nøje defineret regelsæt, som angiver:

  • Kriterierne for, at medarbejderen opnår bonus
  • Reglerne for beregning af bonussens størrelse
  • Hvornår, og hvor tit bonussen udbetales

Denne form for bonusordning skal ikke forveksles med provision. Det er en anden variabel del af lønpakken, som typisk beregnes efter f.eks. opnåede salgsresultater.

Du kan også arbejde med såkaldte ”diskretionære bonusordninger”. Her er der ikke på forhånd fastlagt kriterier for, hvordan medarbejderen opnår bonussen, samt hvor stor den er. Derfor er det vigtigt, at du altid kommer med en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor bonussen gives. Ellers kan du risikere, at nogen i medarbejderstaben vil mene, at du forskelsbehandler medarbejderne.

Skattefri bonus til medarbejderne

Alle former for bonus til medarbejderne skal der betales skat af. Bonus anses nemlig som en del af medarbejderens lønindkomst.

Derfor skal du huske at fratrække og afregne almindelig A-skat, AM-bidrag, og SP-bidrag (brutto-skat) af den udbetalte bonus.

Af samme grund har medarbejderen også krav på feriepenge af den udbetalte bonus.

Ikke alle bogholdere rådgiver i digital bogføring

– Det gør vi hos Retio by Zignifikant

Er bonus til medarbejderne fradragsberettiget?

Firmaets udgifter til bonus er fuldt fradragsberettigede. Rent skatteteknisk anses det som en driftsudgift på linje med løn. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at bonussen skal vedrøre virksomhedens drift.

Så gives bonussen for andet end noget, der har indflydelse på virksomhedens driftsresultat, kan den ikke trækkes fra.  F.eks. hvis bonussen er givet i forbindelse med et salg af virksomheden eller pleje af firmaets formue.

Få klar besked om bonus til medarbejderne

Er du i tvivl om reglerne for bonus til medarbejderne, og hvordan det bogføres korrekt?

Så kontakt Retio by Zignifikant. Vi vejleder om, og kan tage over på bogføringen i din virksomhed, ligesom vi kan hjælpe med digitalisering og automation af virksomhedens administrative og andre former for arbejdsgange.

Så kan dit firma blive klar til de nye digitale lovkrav til jeres bogføring.

Vores services
Digitalisering af bogholderiet
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Outsource bogholderiet
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Controlling
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lønadministration
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Ekstern CFO / økonomichef
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lej en bogholder
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Hos Retio by Zignifikant
Karriere
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Ledige stillinger
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Kultur
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål