EKSPERTER I DIGITAL BOGFØRING

Hvad koster en medarbejder om året?

Kost af medarbejdere

Når du ansætter en medarbejder, koster han eller hun ikke alene den løn, som I har aftalt. Der følger også en masse personaleomkostninger med, som du skal lægge oveni, hvis du skal finde ud af, hvad en medarbejder koster dit firma om året. Og så kan der komme yderligere ekstraudgifter, som du ikke havde regnet med – eller håbet på. Læs med, og få større klarhed.

Som virksomhedsleder ved du sikkert godt, at der følger mere end lønudgifterne med, når du ansætter en ny medarbejder.

Der kommer også en række andre personaleomkostninger, som strækker sig lige fra ATP, AUD, indbetaling til feriefond, barselsfond og andre lovbestemte udgifter over faste udgifter til internet, fri bil, eventuelt arbejdstøj og til udgifter til julefrokost, firmarejser, sundhedsordninger og forsikringer.

Den samlede pris på en medarbejder afhænger af, hvad du medregner

Derudover kan du også overveje, hvorvidt selve rekrutteringsprocessen skal ses som en medarbejderudgift. Eller de udgifter der er ved at oplære medarbejderen. Samt hvorvidt du skal begynde at henlægge til de afskedigelses- og fratrædelsesomkostninger, som du kan se frem til en dag.

Endelig er der de udgifter, som kan komme, hvis medarbejderen bliver syg- eller måske endda langtidssygemeldt, kommer ud for en ulykke, eller skal på barsel.

Og hvad med feriefridage, omsorgsdage og ferie. Her skal du enten regne med en udgift i form af lavere produktivitet. Eller regne med at skulle ansætte en vikar.

Det samlede overblik over personaleudgifterne besværliggøres yderligere af, at nogle medarbejderudgifter betales ud af lønnen, andre lægges oven i, andre igen afhænger af, hvilken branche dit firma arbejder inden for, og atter andre måske aldrig bliver aktuelle.

Den personaleugift, mange firmaer overser

Endelig er der den personaleudgift, som de fleste firmaer overser – også dem, som haft ansatte i mange år.

Det handler om udgiften til at administrere medarbejderens ansættelse. Altså hvor meget tid – typisk bogholderiet – bruger på lønadministration, håndtering af udbetaling af kørselstillæg, udlæg på forretningsrejser og så videre og så videre.

De gemmer sig alle sammen i udgiften til at drive firmaets bogholderi og/eller lønadministration. Eller til det timeforbrug som du betaler en ekstern bogholder eller et særligt bureau for at håndtere og administrere medarbejderen.

Men der kan være stor forskel på timeforbruget på lønadministrationen af den enkelte medarbejder. Hvor lang tid det tager, afhænger af, hvad medarbejderen laver, hvor meget rejse- og kørselsaktivitet medarbejderen har, og hvilke personalegoder han eller hun har.

Så har du mange på den måde tidskrævende medarbejdere, kan der gemme sig en stor ressourcebelastning i bogholderiet – eller hos den eksterne samarbejdspartner, som I afregner på timeløn.

Det er vigtigt du finder en bogholder, som kan bogføre korrekt

– Det kan vi hos Retio by Zignifikant

Så hvad koster en medarbejder egentlig om året?

Derfor er det svært at komme med en egentlig tommelfingerregel, som præcist kan fortælle dig, hvad hver enkelt medarbejder reelt koster dit firma om året.

Det tætteste vi kan komme det, er, at du udover lønnen skal regne med at lægge mellem 35 og 55 % oven i årslønnen, når du skal finde frem til den samlede årsudgift for en medarbejder.

I samme åndedrag er vi så også nødt til at nævne, at det procentinterval kun gælder, hvis der ikke sker noget uforudset som f.eks. sygdom, barsel, ulykke og så videre.

Lønadministration til fast pris

Hvad vi i stedet kan give dig et klart svar på, er, hvad det koster at få os hos Retio by Zignifikant til at køre dit lønbogholderi.

Vi tager en fast pris pr. måned pr. medarbejder – uanset hvor ”besværlig” og tidskrævende det er at håndtere den enkelte lønansatte.

Samtidig kan vi hjælpe dig med at digitalisere og automatisere alt fra kørsels- og timeregnskab til rejse- og andre bilag. Så slipper både firmaet og medarbejderne for at skulle holde styr på papirbilag, eller sidde og taste data over fra f.eks. papir eller Excel-ark og ind i lønsystemet.

Så kontakt os i dag, få frigjort ressourcer i jeres bogholderi, og få gjort lønadministrationen meget nemmere – og altid korrekt. Og lev op til de nye lovkrav om digitale arbejdsgange i firmaets administration.

Vores services
Digitalisering af bogholderiet
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Outsource bogholderiet
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Controlling
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lønadministration
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Ekstern CFO / økonomichef
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lej en bogholder
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Hos Retio by Zignifikant
Karriere
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Ledige stillinger
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Kultur
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål