EKSPERTER I DIGITAL BOGFØRING

Personalegoder i 2023

Personalegoder

Personalegoder dækker alt lige fra fri bil, telefon og bolig over arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger og til alle mulige andre goder, som har værdi for medarbejderen. Men hvad er reglerne for personalegoder, og hvordan håndteres beskatningen af personalegoderne i praksis i 2023?

Hvilke personalegoder du tilbyder medarbejderne i din virksomhed, har oftest lige så stor betydning for medarbejderne, som hvad de får i løn. Derfor er personalegoderne en god måde at tiltrække nye medarbejdere på.

Generelt skal medarbejderne betale skat af de personalegoder, som de har adgang til gennem deres arbejde. Men der findes også personalegoder, som er helt skattefrie for medarbejderne. Typisk fordi personalegodet kun er til rådighed på arbejdspladsen, eller værdien af det ligger under bagatelgrænsen for beskatning af personalegoder.

Hvad er personalegoder?

Et personalegode er noget, som medarbejderen har adgang til som en del af sin løn. Så i praksis – og rent skatteteknisk – er personalegoder almindelig løn, som er udbetalt i naturalier.

Skat opererer med 5 forskellige typer af personalegoder:

  • Skattefrie personalegoder i forbindelse med personalepleje
  • Arbejdsrelaterede personalegoder under et vist beløb
  • Mindre personalegoder under en prismæssig bagatelgrænse
  • Beskatning af personalegodet til markedsværdien
  • Beskatning af personalegodet efter standardsatser

Skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder er f.eks. kaffe, te, og frugt, som tilbydes medarbejderne på arbejdspladsen, samt f.eks. kantineordninger med arbejdsgiverbetalt andel.

Generelt skal skattefrie personalegoder opfylde disse tre kriterier:

  • Godet må kun være tilgængeligt på arbejdspladsen.
  • Godet må ikke have nogen væsentlig økonomisk værdi.
  • Godet er en del af den almindelige personalepleje.

Derfor vil f.eks. adgang til et motionsrum på arbejdspladsen anses for et skattefrit personalegode, mens et medarbejderbetalt medlemskab af et motionscenter ikke er det.

Arbejdsrelaterede personalegoder

Stiller du såkaldte arbejdsrelaterede personalegoder som f.eks. avis- eller tidsskriftsabonnementer til brug for arbejdet, arbejdstøj, mad og drikke ved overarbejde og vaccination til rådighed for dine medarbejdere, er de skattefrie, såfremt værdien af det enkelte gode ikke overstiger 6.600 kroner om året.

Det er også skattefrit for medarbejderen, hvis du giver et tilskud på op til 6.600 kroner til et kørekort, som medarbejderen har brug for, for at kunne bestride sit arbejde hos dig.

Tilsvarende er det også skattefrit for medarbejderen, at få firmaets produkter udleveret. Men kun hvis det er for at afprøve dem – og værdien af produktet holder sig under bagatelgrænsen på 6.600 kroner.

Det er vigtigt du finder en bogholder, som kan bogføre korrekt

– Det kan vi hos Retio by Zignifikant

Andre mindre personalegoder

Andre mindre personalegoder omfatter gaver som f.eks. vin, blomster, chokolade ved fødselsdage og jubilæer. Samt julegaver og tilmeldingsgebyrer til motionsløb og andre sportsarrangementer.

Mindre personalegoder er skattefrie for medarbejderne, hvis de samlet set holder sig under 1.200 kroner om året. Så hold godt øje med, hvor mange og hvor dyre gaver og gebyrer, du giver medarbejderen på et år. Ellers risikerer de problemer med Skat som følge af din gavmildhed.

Personalegoder beskattet til markedsværdien eller efter standardsatser

Som hovedregel fastsættes den skattemæssige værdi af et personalegode oftest til markedsværdien. Altså kunne medarbejderen lige så godt have købt det selv, hvis du havde betalt vedkommende en højere løn. Dog sparer medarbejderen AM-bidraget på værdien af personalegodet.

Samtidig får dit firma et fradrag på driften af f.eks. en fri bil – og kan trække alle udgifterne til bilen fra, hvis den er leaset.

Andre personalegoder afregnes efter standardsatser. Det gælder f.eks. fri telefon.

Her er særligt de personalegoder som værdisættes til et højere beløb end de koster dig i praksis, interessante måder at gøre din virksomhed mere tiltrækkende på. F.eks. koster både fri telefon, bil og sommerhus dig væsentligt mindre end den (skattemæssige) værdi, det har for medarbejderne.

Ikke alle bogholdere rådgiver i digital bogføring

– Det gør vi hos Retio by Zignifikant

Egenbetaling nedsætter den skattepligtige værdi

Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes, hvis medarbejderen selv betaler en andel af det. Betalingen skal dog ske med træk i den beskattede del af lønnen. Eller direkte til dit firma fra medarbejderens bankkonto.

For trækkes egenbetalingen i bruttolønnen, giver det ikke nedslag i den skattemæssige værdi.

Klar besked om personalegoder

Udover ovenstående generelle bestemmelser findes der en række mere specifikke regler og specialtilfælde for forskellige former for personalegoder.

Derfor kan det være en god ide at søge sparring og rådgivning, inden du aftaler nærmere om personalegoder med medarbejderen. Det kan vi give dig hos Retio by Zignifikant, ligesom vi kan hjælpe dig med korrekt bogføring af personalegoder, og tage helt over på jeres bogholderi.

Vi kan også hjælpe dit firma med at digitalisere jeres bilag og automatisere jeres arbejdsgange, så I kan blive klar til de nye digitale lovkrav om bogføringen.

Så kontakt os i dag, få klar besked om personalegoder og et godt tilbud på bogføring, digitalisering og automation.

Vores services
Digitalisering af bogholderiet
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Outsource bogholderiet
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Controlling
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lønadministration
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Ekstern CFO / økonomichef
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Lej en bogholder
Lej en ekstern bogholder, som kan klare bogføringen
Hos Retio by Zignifikant
Karriere
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Ledige stillinger
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål
Kultur
Vi digitaliserer dit bogholderi, så du kommer trygt i mål