Tuk Tuk Thai mad er…
… en foodtruck med beliggenhed i Aarhus Streetfood, som laver traditionelt thaimad.

Kundens udfordringer inden samarbejdet…
… var at få kvartalsvis hjælp til gennemgang samt totalafstemning af bogholderiet for at sikre, at bogholderiet er korrekt og afstemt løbende. Herudover havde de behov for hjælp til udarbejdelse af det årlige regnskab.

Vores løsning var…
… kvartalsvis afstemning af bogholderi, herunder bankafstemning og gennemgang af hele saldobalancen og derudover udarbejdelse af momsrapport. Derudover udarbejdelse af årlige regnskaber der overholder årsregnskabsloven.

Sådan gjorde vi…
Vi gennemgik først virksomhedens bogføring og afstemte denne for fejl og mangler. For at kunne gøre dette, gjorde vi brug af vores kendskab til selskabets valg af Dinero som regnskabsprogram. Derudover udtrækker vi årligt posteringer fra Dinero til eksternt regnskabsopstillingsprogram, for at udarbejde selskabets regnskab.

Udtalelse fra Tuk Tuk Thai Mad ApS:
Vi er meget glade for den løbende aftale vi har med Retio, hvor de kvartalsvis bistår med afstemning af vores bogholderi og udarbejder momsrapporten til indberetning til SKAT. Det hjælper os, at vores bogføring løbende bliver afstemt og rettet hvis vi laver fejl. Derudover er vi glade for, at Retio årligt laver vores regnskab og indberetter dette til erhvervsstyrelsen, så der er styr på denne del, og der ikke laves fejl.

Læs om flere cases herunder