Valdemarsro.dk er…
… Danmarks største og mest læste livsstil- og madblog.

Kundens udfordringer inden samarbejdet…
…  var at få løbende sparring vedrørende regnskabet, samt gennemgang af bogføringen for at sikre, at denne er korrekt. Herudover hjælp til årligt regnskabsudarbejdelse samt indberetning på årsopgørelsen.

Vores løsning var…
… udarbejdelse af halvårlig bankafstemning og gennemgang af bogføringen, for at sikre at grundlaget for indberetning af momsen er korrekt. Derudover udarbejdelse af halvårligt driftsresultat med Dinero rapport af saldobalancen, så virksomheden kan følge med i hvordan det går. Hvert år står vi for udarbejdelse af regnskab til SKAT samt indberetning heraf på årsopgørelsen.

Sådan gjorde vi…
… Vi gennemgik først virksomhedens bogføring og afstemte denne for fejl og mangler, så grundlaget at arbejde videre ud fra var korrekt. Herefter tog vi udgangspunkt i de muligheder virksomhedens regnskabsprogram Dinero giver, for at kunne rette i virksomhedens bogføring halvårligt.

Udtalelse fra Valdemarsro.dk:
Vi er meget glade for den løbende aftale vi har med Retio. De afstemmer vores bogholderi hvert halve år, så vi får et tjek af at alt er bogført korrekt. Derudover sikrer dette, at vores halvårsmoms afregnes korrekt. Vi er glade for den løbende sparring vi har med dem, så at de kan hjælpe os med det årlige regnskab og optimere så mange ting på dette som muligt.

Læs om flere cases herunder