Skip to main content
Løn- og personaleadministration

Lønadministration der giver frirum

Med Retio kan du glemme alt om tung løn- og personaleadministration. Lader du os hjælpe, har dit bogholderi masser af tid til vigtigere opgaver. 

Ingen fejl i lønkørslen

Lønsedlerne passer hver gang.

Brug tiden på andre ting

Slip for de tunge arbejdsgange.

Gladere medarbejdere

Fordi lønsedlen altid stemmer.

Lad os stå for lønnen

Med Retio slipper du for at bruge tid på lønadministration, og er sikker på at lønnen altid udbetales og indberettes korrekt. 

Slut med papirnusseri

..med bonner, fakturaer og andre papirbilag, der bliver væk.

Slut med dobbeltarbejde

..og tunge arbejdsgange, som gør bogføringen langsom.

Slut med stress og overtid

..hver gang regnskabet skal afstemmes og indberettes.

Læg ansvaret på vores skuldre

Lønadministration kræver et vågent øje og et øget fokus på de små detaljer – lad os tage den tørn, så slipper I for det. 

Hvorfor er lønadministration så svært?

Den tid på måneden, hvor der skal laves løn, er oftest der, hvor der er mest stress på i bogholderiet.

For alle ved, at fejl på lønsedlen er den sikre vej til klager fra medarbejderne, og en utilfreds mumlen i krogene. Særligt hvis det sker for tit.

Samtidig kan lønnen være noget af et puslespil at få beregnet korrekt. Specielt der, hvor timeindberetning, rejseafregning, og kørselsregnskab stadig foregår på papir. Eller i et Excel-regneark.

Det giver en masse unødvendigt dobbeltarbejde, som øger belastningen på bogholderiet yderligere.

Det er heller ikke nok, at lønnen bliver beregnet korrekt. Den skal også indberettes rigtigt. For ellers kommer medarbejderne måske til at stå med en dum efterskat, og virksomheden bliver pålagt gebyrer og strafrenter.

Behøver det virkelig være så svært?

Eksperter i lønkørsel, til en fast pris

Hos Retio kan vi klare lønadministrationen til en fast månedlig pris pr. lønseddel.

Det fjerner den månedlige pukkel i bogholderiet, og giver medarbejderne en meget lettere måde at indberette timer, udlæg og rejseafregning på.

For alt foregår digitalt fra medarbejdernes smartphone eller computer – og de slipper for både at holde styr på kvitteringer, timesedler og hvor de har gemt regnearket med og bilagene fra deres seneste rejseafregning.

Samtidig er du sikker på, at alt indberettes korrekt til Skat, og alle arbejdsgiverbetalte bidrag til ferie, ATP og pensionsopsparing afregnes korrekt – og til tiden.

Det giver medarbejderne korrekt løn til tiden, bogholderiet får mere tid til at klare alle de andre pligter, som skal ordnes hver måned, og du kan koncentrere dig om at vækste din forretning.

Det tager det svære ud af lønadministration.

Kontaktformular

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Nem og tilfredsstillende lønkørsel

Kontakt os

… og få en fast pris på bogholderiet 

Vi gennemgår jeres nuværende processer

… og sætter de fornødne arbejdsgange op 

Til slut har I bedre overblik i firmaet

… fordi deres løn altid passer og bliver udbetalt til tiden

Giv jeres bogholderi mere luft til opgaverne

Få mere tid til at udføre de opgaver der betyder mest for firmaet, og giv ansvaret for jeres lønkørsel til Retio.

Den korrekte lønseddel har nogle steps

Vejen til en korrekt lønseddel er lang. 

Det hele starter med, at du skal have indhentet oplysninger fra hver enkelt medarbejder om:

  • hvor mange timer de har arbejdet
  • de udlæg, de har gjort for firmaet
  • de kilometer, de har kørt i egen bil
  • de kvitteringer og bilag, de har fået

De informationer kan tage tid at få fat i og komme ind på mange forskellige måder – og selv om det kører i et regneark, er der stadig en masse manuelt dobbeltarbejde med at føre tallene over i de rigtige systemer.  

Først når alt er gennemgået og korrekt, kan lønsedlen genereres.

Hjælpen kan nemt findes hos Retio

Men det stopper ikke ved at få beregnet lønnen korrekt, genereret lønsedlen, og sat pengene til udbetaling på lønningsdagen.

For både skat, ATP, bidrag til diverse ordninger og den arbejdsgiverbetalte pension skal også være korrekt, og foretaget til tiden.

Derudover skal der følges med i, hvilke lov- og regelændringer der indføres, hvilke satser der er de rigtige og hvilke nye ordninger, som der eventuelt skal til at betales til. 

Der er masser af små opgaver i forbindelse med lønbogholderiet, som både skal foretages korrekt, tjekkes op på, og nås til tiden.

Det er det, der gør lønadministration så svært.